„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap Hírek

Hírek

Meghívó - éves közgyűlésre 2017

Tisztelt Részvényesünk!

 Igazgatóságunk felhatalmazása alapján meghívom a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8695 Buzsák Fő tér 1.) hagyományos módon megtartásra kerülő

éves rendes közgyűlésére

Meghatalmazás letöltése (PDF)

 

2017. május 10-én (szerda) 10.00 órára társaságunk központi ügyintézési helyére

 (8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.)

 

Napirendi pontok:

 

1.  Tájékoztató a legutóbbi közgyűlés óta történt eseményekről, végzett munkáról, az MVH határozatokról, végzésekről, fellebbezésekről, a benyújtott keresetlevelek elbírálásáról, a folyamatban lévő és lezárt peres ügyekről.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke


2.     A 2016. évi éves pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), az éves pénzügyi beszámoló elfogadása, a felmentvény megadása; tájékoztató az alaptőke emelés állásáról.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke


3.     „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása: korábbi döntések és esetleges adatváltozások átvezetése, az addig beérkező egyéb javaslatok megtárgyalása.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke


4.     A társaság szerződésállományának áttekintése

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke


5.     Tájékoztató a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. területén megvalósult IKSZT beruházásokról.
Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke


6.     Egyebek.


Egy személy (korlátozás nélkül) TÖBB részvényest is képviselhet a közgyűlésen. Minden részvényes 1 db szavazattal rendelkezik minden 1.000,- Ft névértékű részvénye után! A nyomdai úton előállított részvények átvételére 9:30-tól lesz lehetőség a helyszínen azon részvényeseink számára, akik még nem vették át. Az előterjesztések a www.delbalatonileader.hu oldalon elérhetőek.


Amennyiben a részvényes vagy képviselője személyesen nem tud megjelenni a közgyűlésen, kérjük, hogy meghatalmazottja rendelkezzen a törvényi előírásoknak megfelelő eseti meghatalmazással! Csatoltan küldünk meghatalmazás mintát. Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlést 2017. május 15-én (hétfő) 10:00 órára hívom össze változatlan helyszínre és napirenddel.   

Fonyód, 2017. április 25.

          

Dr. Kollmann Gergely s.k.

az igazgatóság elnöke

 

Öt EU-pályázatnál megszüntette az ügyészség a nyomozást

A 2011 óta EU-s pályázatoknál elindult ügyészségi nyomozásokból négy ügy jutott el vádemelésig, további ötnél pedig megszüntették a nyomozást- derült ki Polt Péter legfőbb ügyésznek a parlament oldalán megjelent válaszából. Ez után született, hogy Hadházy Ákos ellenzéki képviselő írásban fordult Polthoz, hogy a Magyarországon zajló büntető ügyek állásáról és számáról tájékoztatást kapjon.

 Két hete kereste meg írásban Polt Péter legfőbb ügyészt Hadházy Ákos az ügyben, hogy megtudja: "Mely uniós programok kapcsán vizsgálódik végre az ügyészség? ". Tudomása szerint jelenleg 19 ügyben van folyamatban nyomozás, a nyomozás megszüntetésére 5, míg vádemelésre 4 esetben került sor. A legfőbb ügyész válaszában csak az utolsó két számot erősítette meg, a folyamatban lévő ügyek számáról és tartalmáról nem adott információt.

 A válasz

 A folyamatban lévő nyomozásokat illetően további tájékoztatás nem adható.

 Vádemelésre a következő négy ügyben került sor:


1. )   Egy budapesti székhelyű, állatgyógyászattal foglalkozó gazdasági társaság nyomdaüzem létesítésére irányuló projektre hivatkozva nyújtott be valótlan adatokat tartalmazó pályázatot. Az elnyert 49,5 millió forint támogatással történő elszámolás során valótlan számlákat használt fel. Két személlyel szemben emeltek vádat.

2. )   Egy Pest megyei székhelyű, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság valótlan adatok megadásával egységes területalapú támogatást igényelt és honvédségi gyakorlótér hasznosításának támogatására úgy kapott 51,8 millió forintot, hogy a kérelmező nem volt jogszerű földhasználó, a honvédségi gyakorlótér nem volt támogatható terület. Az ügyben elsőfokú bírósági ítélet még nem született.

3. )   Egy budapesti székhelyű gazdasági társaság vállalkozások innovációs tevékenységének támogatására irányuló pályázat keretében úgy igényelt 111,9 millió forint támogatást egy már létező, elsősorban kutyák számára kialakított hidroterápiás futópad továbbfejlesztésére, hogy a projektet a vádlottaknak nem állt szándékában megvalósítani. Az ügyben elsőfokú bírósági ítélet még nem született.

4. )   A Balaton északi partján működő gazdasági társaság erdészeti munkagépek beszerzésére nyújtott be támogatási kérelmet és 178,7 millió forintot nyert. A pályázó a támogatás jóváhagyása után irreálisan magas áron szerezte be a gépet. Az ügyben elsőfokú bírósági ítélet még nem született.

 Nyomozás megszüntetésére öt esetben került sor:


1. )   Bodony község belterületi vízrendezése elnevezésű projektje

2. )   Hévízen, Kalocsán, Mezőhegyesen és Szekszárdon egy budapesti székhelyű gazdasági társaság által kivitelezett közvilágítás korszerűsítési projektek

3. )   Egy budapesti székhelyű, állatgyógyászattal foglalkozó gazdasági társaság két állatgyógyászati termék — egy táplálék-kiegészítő tabletta és egy bőrgyógyászati spray — kifejlesztésére irányuló projektje

4. )  Dél-balatoni régióban tizenkét önkormányzat és társadalmi szervezet pályázata alapján integrált közösségi szolgáltató terek létesítése és felújítása, illetve két budapesti székhelyű gazdasági társaság földmunkagép-beszerzései

5. )   két kisvárdai és egy budapesti székhelyű gazdasági társaság mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú projektjei

Forrás: portfolio.hu

 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület sajtóközleménye

Kéthely tároló

A Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2014-ben további uniós támogatást kapott a Kéthely településen lévő irodájának továbbfejlesztéséhez, amely nagyban hozzájárul adományozási tevékenységéhez. A projekt keretében egy nyitott-fedett tároló került kialakításra, a már meglévő, tevékenység folytatására alkalmatlan tárolók helyén, mely a tárolás mellett a rossz idő esetén a kültéri közösségi és kulturális programoknak is helyet biztosít. 

Meghívó - Éves közgyűlésre

Tisztelt Részvényesünk!

Igazgatóságunk felhatalmazása alapján meghívom a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8695 Buzsák Fő tér 1.) hagyományos módon megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésére

2014. május 29-én (csütörtökön) 14.30 órára

 

a kisberényi IKSZT nagytermébe
(8693 Kisberény Petőfi u. 20.)

Meghívó megtekintése

Meghatalmazás letöltése

 

REGISZTRÁCIÓ: 13.30 órától!

Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató a legutóbbi közgyűlés óta történt eseményekről, végzett munkáról, az MVH határozatokról, végzésekről, fellebbezésekről, a benyújtott keresetlevelek elbírálásáról, a folyamatban lévő peres ügyekről,

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

2.) A 2013. évi éves pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), az éves pénzügyi beszámoló elfogadása, a felmentvény megadása; tájékoztató az alaptőke emelés állásáról.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke,

3.) „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása: bizottsági tagok választása, esetleges adatváltozások átvezetése, az addig beérkező egyéb javaslatok megtárgyalása.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

4.) A társaság szerződésállományának áttekintése, a szükséges döntések meghozatala.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

5.) Tájékoztató a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. területén megvalósuló IKSZT beruházásokról.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

 

6.) Egyebek.

 

Egy személy (korlátozás nélkül) TÖBB részvényest is képviselhet a közgyűlésen. Minden részvényes 1 db szavazattal rendelkezik minden 1.000,- Ft névértékű részvénye után! A nyomdai úton előállított részvények átvételére 13:30-tól lesz lehetőség a helyszínen azon részvényeseink számára, akik még nem vették át és 2014.05.29-áig kérik részvényeik kiszállítását Buzsákra. Az előterjesztések a www.delbalatonileader.hu oldalon elérhetőek.

Amennyiben a részvényes vagy képviselője személyesen nem tud megjelenni a közgyűlésen, kérjük, hogy meghatalmazottja rendelkezzen a törvényi előírásoknak megfelelő eseti meghatalmazással! Csatoltan küldünk meghatalmazás mintát. Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlést 2013. május 29-én (csütörtökön) 15:01 órára hívom össze változatlan helyszínre és napirenddel.

 

Fonyód, 2014. május 12.

Dr. Kollmann Gergely

az igazgatóság elnöke

 

 

Megújul a babakötvény

Az Országgyűlés hétfőn 313 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadta el Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter erről szóló előterjesztését, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény módosítását.

Ennek alapján továbbra is a szülőnek kell kezdeményeznie a Start-számla megnyitását - kincstári fiókban vagy járási hivatalban -, ám januártól a rajta lévő pénzt automatikusan az új, 19 éves futamidejű, mindenkinek egységes kamatot fizető babakötvénybe fektetik be.

A befizetések tíz százalékának megfelelő összeget, legfeljebb évi hatezer forintot az állam támogatásként továbbra is jóváír a számlán.

A Start-számla az inflációt meghaladó, az állampapír kibocsátási tájékoztatójában szereplő kamatprémiumot is fizet.

A jogszabály biztosítja, hogy a Start-számlán jóváírt és az arról kifizetett összeg adó- és járulékmentes a 19 éves állampapír teljes futamideje alatt.

Borbély László András, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgató-helyettese októberben arról beszélt, hogy az éves átlagos inflációhoz képest háromszázalékos kamatprémiumot fizet évente a 19 éves futamidejű, új babakötvény. A babakötvény első sorozata - amelyet december 2-án bocsátanak ki - a 2014. január 31-ig született, a Magyar Államkincstárnál Start-számlával rendelkező gyermekek javára vásárolható. Az ezután született gyermekeknek saját születési évjáratú kötvény vásárolható.

A babakötvény névértéke egy forint, éves kamatát a számlán jóváírják, és automatikusan újra befektetik.

A jogszabály szerint a kincstár köteles lesz Start-számlát nyitni azoknak a 2005. december 31-e után született gyermekeknek, akik az adott évben legalább fél évig állami nevelésben voltak.

A törvény egyes rendelkezései már december 1-jén, a többi 2014. január 1-jén lép hatályba.

A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint 2006 óta több mint 700 ezer gyermeknek írt jóvá az állam 42 500 forintos kezdőtámogatást a kincstár által vezetett letéti számlákon. Ezek passzív nyilvántartási számlák, amelyekre befizetés nem érkezhet, sokszor meg is feledkeznek a szülők a létezéséről. A szülő akkor tudja az összeget gyarapítani, ha Start-számlát nyit a gyermekének. Túlnyomó többségük azonban nem élt a Start-számlanyitás adta lehetőségekkel, így a passzív letéti számlák száma meghaladja az 500 ezret.

 

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület sajtóközleménye

LEADER Kéthely iroda

2011 tavaszán került megkezdésre a Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület által 2010-ben elnyert Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a „civil szervezetek eszközbeszerzése és/vagy ingatlanfejlesztése” megnevezésű támogatás szerinti Kéthelyi iroda kialakításának kivitelezési munkái, melynek keretében egy meglévő épület került felújításra. A 2008 óta működő egyesület már több mint 8-9 települést lefedő élelmiszerosztást bonyolított le, ez által a projekt keretében az adományozási tevékenységéhez szükséges megfelelő ideiglenes tároló, kültéri program helyszín került kialakításra a már meglévő, tevékenység folytatására alkalmatlan tárolók helyén, mely a tárolás mellett a rossz idő esetén a kültéri közösségi és kulturális programoknak is helyet biztosít. 2013-ban került befejezésre a kivitelezés az épület festésével és a belső burkolással.


 

Horgászturizmus és tájházak : 30 milliárd forint a Leader programra

Újabb, mintegy 30 milliárd forint áll rendelkezésre a Leader program, azaz a közösségvezérelt helyi fejlesztések támogatására – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

Bővebben...

 

Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. közgyűlési meghívó

Tisztelt Részvényesünk!

Igazgatóságunk felhatalmazása alapján meghívom a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8695 Buzsák Fő tér 1.) hagyományos módon megtartásra kerülő

éves rendes közgyűlésére 

2013. május 02-án (csütörtök) 14.30 órára

a buzsáki faluház kistermébe

Bővebben...

 

Lenullázza a kormány az NFÜ-t

Teljesen átalakítja a kormány az uniós pénzek elosztásának és pályáztatásának rendszerét. Az eddig főszerepet játszó, de a 8000 milliárd forintos kerettel csődöt mondott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a jövőben háttérbe szorul, az irányítást decentralizálják, és az szaktárcákhoz helyezik. A koordinációt a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság végzi majd. Elképzelhető az is, hogy a mostani intézményrendszerrel párhuzamosan a kormány beindítja a pénzosztás új rendszerét is, és egy ideig a két struktúra párhuzamosan fog működni.

Bővebben...

 

1046 bejelentés, 691 millió euró visszafizettetés, 511 év börtönbüntetés - Az Európai Csalásellenes Hivatal éves jelentése

Az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) vizsgálatainak eredményeként 2011-ben 691 millió euró visszafizettetésére került sor, valamint összesen 511 év börtönbüntetést szabtak ki a tagállamok bíróságai - olvasható a hivatal által vasárnap közzétett éves jelentésben.

Bővebben...

 
További cikkeink...


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.