„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap

Európai Bíróság előtt a nonprofit gazdasági társasági formában működő LEADER-ek ügye

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. kontra Vidékfejlesztési Miniszter

(C-24/13. sz. ügy)

(2013/C 156/27)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft.

Alperes: Vidékfejlesztési Miniszter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. Értelmezhető-e úgy a 1698/2005/EK ( 1 ) Tanácsi rendelet, illetve az 1974/2006/EK ( 2 ) Bizottsági rendelet, hogy a mezőgazdasági támogatások vonatkozásában létrehozott helyi akciócsoportok az adott tagállamban csak jogilag meghatározott szervezeti formában működhetnek?

2. Tehető-e olyan különbség a fenti rendeletek alapján, hogy tagállami jogalkotó csak bizonyos jogi szervezeti formákra nézve adjon a helyi akciócsoportoknak elismerést a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk 1. §-ától független egyéb, szigorúbb vagy más feltételek előírásával?

3. Elegendő-e a fenti rendeletek alapján, ha a tagállamban a helyi akciócsoport csak a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk 1. §-ában foglalt feltételeknek felel meg? Szűkítheti-e ezt az előírást a tagállam oly módon, hogy a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk 1. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő szervezettel szemben további formai, illetve jogi követelményeket támaszt?

4. Értelmezhetők-e úgy a fenti rendeletek, hogy az adott tagállamnak mérlegelési jogkörébe tartozik azon döntés, hogy a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek megfelelően működő helyi akciócsoportot, amely egyébként működése során mindvégig megfelelt az összes vonatkozó tagállami és közösségi jogszabálynak, a feltételektől függetlenül megszűntté nyilvánítson, és csak egy új szervezeti formában működő helyi akciócsoport részére tegye lehetővé a működést?

5. Értelmezhetők-e úgy a fenti rendeletek, hogy az adott tagállam a már folyamatban lévő támogatási programok, illetve programozási időszak alatt is megváltoztathatja adott esetben a helyi akciócsoportok működési jogi kereteit?

6. Hogyan kell értelmezni a fenti rendeleteket abban az esetben, ha a korábban eredményesen és jogszerűen működő helyi akciócsoport megszűnik? A helyi akciócsoport által vállalt kötelezettségeknek és szerzett jogoknak mi lesz ebben az esetben a sorsa, különös tekintettel a visszavonással érintett teljes személyi körre?

7. Értelmezhető-e úgy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (MVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK Tanácsi rendelet 62. cikk 2. bekezdése, hogy elfogadható és jogszerű azon tagállami rendelkezés, mely alapján a nonprofit gazdasági társasági formában működő Leader helyi akciócsoportoknak egy éven belül át kell alakulniuk egyesületi formává azzal az indokkal, hogy az egyesületi forma, mint társadalmi szervezet képes csak megfelelően biztosítani a helyi partnerek közötti hálózatépítést, mivel a hatályos magyar jog szerint a gazdasági társaság elsődleges célja a haszonszerzés, valamint a gazdasági érdekek miatt a nyilvános toborzás és tagfelvétel kizárt.

( 1 ) A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, HL L 277., 1. o.

( 2 ) A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról, HL L 368., 15. o.

 

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.