„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap Hírek Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. közgyűlési meghívó

Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. közgyűlési meghívó

Tisztelt Részvényesünk!

Igazgatóságunk felhatalmazása alapján meghívom a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8695 Buzsák Fő tér 1.) hagyományos módon megtartásra kerülő

éves rendes közgyűlésére 

2013. május 02-án (csütörtök) 14.30 órára

a buzsáki faluház kistermébe

 

 

 

 REGISZTRÁCIÓ: 13.30 órától!

 

 

Napirendi pontok:

 

Tájékoztató a legutóbbi közgyűlés óta történt eseményekről, végzett munkáról, az MVH határozatokról, végzésekről, fellebbezésekről, a benyújtott keresetlevelek elbírálásáról, a folyamatban lévő peres ügyről, a nyomozás lezárultáról, az Alkotmánybíróság döntéseiről.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

A 2012. évi éves pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet), az erre vonatkozó felügyelő bizottsági jelentés ismertetése, az éves pénzügyi beszámoló elfogadása, a felmentvény megadása; tájékoztató az alaptőke emelés állásáról.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke, Zádori Krisztián, a felügyelő bizottság elnöke

„Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása – az igazgatóság, a fb. tagok száma, személye, esetleges adatváltozások átvezetése, az addig beérkező egyéb javaslatok megtárgyalása.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

A társaság szerződésállományának áttekintése, a szükséges döntések meghozatala.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke, Zádori Krisztián, a felügyelő bizottság elnöke

Tájékoztató a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. területén megvalósuló IKSZT beruházásokról.

Előadó: dr. Kollmann Gergely, az igazgatóság elnöke

Egyebek.

 

Egy személy (korlátozás nélkül) TÖBB részvényest is képviselhet a közgyűlésen. Minden részvényes 1 db szavazattal rendelkezik minden 1.000,- Ft névértékű részvénye után! A nyomdai úton előállított részvények átvételére 13:30-tól lesz lehetőség a helyszínen azon részvényeseink számára, akik még nem vették át és 2013.04.29-áig kérik részvényeik kiszállítását Buzsákra. Az előterjesztések a www.delbalatonileader.hu oldalon elérhetőek.

 

Amennyiben a részvényes képviselője személyesen nem tud megjelenni a közgyűlésen, kérjük, hogy meghatalmazottja rendelkezzen a törvényi előírásoknak megfelelő eseti meghatalmazással! Csatoltan küldünk meghatalmazás mintát. Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlést 2013. május 02-án (csütörtök) 15:01 órára hívom össze változatlan helyszínre és napirenddel.

 

Fonyód, 2013. április 17.

 

Dr. Kollmann Gergely

az igazgatóság elnöke

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.