„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap ÚMVP Irányító Hatóságának 41/2008 (VII. 3.) közleménye

ÚMVP Irányító Hatóságának 41/2008 (VII. 3.) közleménye

a 93/2007 (VII. 29.), valamint a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Irányító Hatósághoz történő benyújtásáról és a tervezést a 2. körben megkezdő tervezést koordináló csoport munkájáról

A 93/2007 (VII. 29.) FVM rendelet értelmében "12. § (1) az IH által előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az előzetes elismeréstől számított négy hónapon belül köteles helyi vidékfejlesztési stratégiát készíteni. " 12. § (3) A 11. § értelmében jogi személyiségű szervezeti formát öltött, előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az általa elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt - előzetes véleményezést követően - továbbítja az IH részére".

 

A második körös tervezői csoportoknak, a tervezési felület 2008. július 6-án 24:00-ig érhető el. Ezen időpontig a tervezést koordináló csoport vezetőjének el kell fogadtatni az előzetese elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak minimum 50 % +1 fővel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (továbbiakban: HVS), valamint 100 %-ban fel kell tölteniük a tervezési szoftvert. A szoftver csak azon adatokat, információkat tartalmazhatja, amelyet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai elfogadtak, jóváhagytak.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által elfogadott HVS-t, az ülésen elkészített jegyzőkönyvet a lent felsorolt további dokumentumokkal együtt a tervezést koordináló csoport vezetőjének legkésőbb 2008. július 9-ig el kell juttatni a területileg illetékes HVI-nek. Amennyiben a HVS benyújtása nem postai úton, hanem személyesen történik, a területileg illetékes HVI a dokumentumok átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles kiállítani. A területileg illetékes HVI  a befogadott HVS-ről az IH által jóváhagyott formanyomtatványon elkészíti szakmai véleményét, és valamennyi dokumentumot legkésőbb  2008. június 14-ig megküldi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Agrár- Vidékfejlesztési Főosztálya (továbbiban: FVM AVF) részére.

 

Azon harmadik körös tervezői csoportok esetében, amelyek írásban jelezték szándékukat, hogy csatlakozni kívánnak a második körös tervezőkhöz, a fent említett dátumok az alábbiak szerint módosulnak:

tervezői felület zárása: 2008. július 20. 24:00 óra;

területileg illetékes HVI-hez a szükséges dokumentumokat 2008. július 23-ig kell eljuttatni;

az FVM AVF részére 2008. július 28-ig kell megküldeni a teljes dokumentációt.

A HVS benyújtásakor csatolandó dokumentumok:

Adatlap a HVS benyújtásához.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által létrehozott jogi személyiségű szervezet alapszabályzata/alapító okirata, a megalakuló ülésen elkészített jegyzőkönyv és jelenléti ív.

A bejegyzésről szóló jogerős határozat/cégbejegyzés vagy igazolás arról, hogy a bejegyzés folyamatban van.

A 93/2007 (VIII. 29.) FVM rendelet 11. § b) pontja alapján az 1 millió forint rendelkezésre állásáról szóló dokumentum. Igazolni lehet a non profit szervezet bankszámla kivonatával, amennyiben nem bejegyzett szervezetről van szó, közjegyzői letétbe helyezésről kiállított okirattal.

A megalakított non profit szervezet döntéshozó grémiumának szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok (5 fő szakmai tapasztalatának becsatolása szükséges).

A HVS az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének és tervezést koordináló csoport vezetőjének aláírásával ellátott egy példánya.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport ülésen elkészített jegyzőkönyv eredeti példánya az ülésen elkészített jelenléti ívvel.

A HVS tervezési időszakában, az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport, tervezést koordináló csoport által megtartott valamennyi lakossági fórum, tájékoztató, előadás jegyzőkönyvének, jelenléti ívének egy hitelesített másolati példánya.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.