„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap ÚMVP Irányító Hatóságának 38/2008 (V. 27.) közleménye

ÚMVP Irányító Hatóságának 38/2008 (V. 27.) közleménye

Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály

 

a 93/2007 (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Irányító Hatósághoz történő benyújtásáról, valamint a tervezési csoport munkájáról

 

A 93/2007 (VII. 29.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében "az IH által előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az előzetes elismeréstől számított négy hónapon belül köteles helyi vidékfejlesztési stratégiát készíteni.", valamint a (3) bekezdés szerint "A 11. § értelmében jogi személyiségű szervezeti formát öltött, előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az általa elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt - előzetes véleményezést követően - továbbítja az IH részére."

 

Az első körös tervezői csoportoknak, valamint azon második körös tervezőknek, akik írásban nyilatkoztak azon szándékukról, hogy hamarabb kívánják befejezni a tervezési időszakot, a tervezési felület 2008. június 1-jén 24:00-ig érhető el. Ezen időpontig a tervezést koordináló csoport vezetőjének el kell fogadtatni az előzetese elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak minimum 50 % +1 fővel a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (továbbiakban: HVS), valamint 100 %-ban fel kell tölteniük a tervezési szoftvert. A szoftver csak azon adatokat, információkat tartalmazhatja, amelyet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai elfogadtak, jóváhagytak.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által elfogadott HVS-t, az ülésen elkészített jegyzőkönyvet az alább felsorolt további dokumentumokkal együtt, a tervezést koordináló csoport vezetőjének legkésőbb 2008. június 4-ig el kell juttatni a területileg illetékes HVI-nek. Amennyiben a HVS benyújtása nem postai úton, hanem személyesen történik, a területileg illetékes HVI a dokumentumok átvételéről átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles kiállítani. A területileg illetékes HVI iroda a befogadott HVS-ről az IH által jóváhagyott formanyomtatványon elkészíti szakmai véleményét, és valamennyi dokumentumot legkésőbb a 2008. június 6-ig megküldi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár- Vidékfejlesztési Főosztálya részére.

 

A HVS benyújtásakor benyújtandó dokumentumok:

Adatlap a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia benyújtásához (1. számú melléklet).

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által megalakított non- profit szervezet döntéshozó testülete tagjainak terület- és vidékfejlesztési, valamint közösségi kezdeményezések területén szerzett szakmai tapasztalatainak igazolása (2. sz. melléklet).

A területileg illetékes HVI szakmai javaslata a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáról  (3. számú melléklet).

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által létrehozott jogi személyiségű szervezet alapszabályzata/alapító okirata, a megalakuló ülésen elkészített jegyzőkönyv és jelenléti ív.

A bejegyzésről szóló jogerős határozat/cégbejegyzés vagy igazolás arról, hogy a bejegyzés folyamatban van.

A 93/2007 (VIII. 29.) FVM rendeletben 11. § b) pontjában meghatározott 1 millió forint rendelkezésre állásáról szóló dokumentum. Igazolni lehet a non profit szervezet bankszámla kivonatával, amennyiben nem bejegyzett szervezetről van szó, közjegyzői letétbe helyezésről kiállított okirattal.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének és tervezést koordináló csoport vezetőjének aláírásával ellátott HVS egy példánya.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport ülésén elkészített jegyzőkönyv eredeti példánya az ülésen elkészített jelenléti ívvel.

A HVS tervezési időszakában, az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tervezést koordináló csoportja által megtartott valamennyi lakossági fórum, tájékoztató, előadás jegyzőkönyvének, jelenléti ívének egy hitelesített másolati példánya.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.