„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap ÚMVP Irányító Hatóságának 14/2008. (III. 13.) közleménye

ÚMVP Irányító Hatóságának 14/2008. (III. 13.) közleménye

Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály

 

a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott tervezési csoport 2. mérföldkő előtti munkájáról

 

A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet 3. § (6) bekezdése értelmében "a tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni."

Valamint a 4. § (7) bekezdése értelmében "az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek."

 

A tervezői csoport fenti feladatainak teljesítése érdekében az IH az alábbiakról tájékoztatja a tervezői csoport vezetőit:

 

Az második havi jelentés elkészítésének határideje a tervezés kezdetétől számított 9. hét vége. A 9. hétig teljesítendő feladatok a következők:

Helyzetelemzés 100%-os szintjének elérése: Ez magában foglalja a szöveges részek teljes kitöltöttségét, a külterületekre vonatkozó adatokat, a TEÁOR kódokat is.

A helyi közösség által elfogadott Prioritás-Intézkedés struktúra: A 9. hétig meg kell adni a fejlesztési hierarchia két felső szintjének (prioritások, intézkedések) minden elemét. A 9. hét után ezek minőségileg és megfogalmazásban még finomíthatóak, de a prioritások száma nem változhat. Nem feladat a HPM-ek és a hozzájuk kapcsolódó forrásallokáció felvitele a felületre!

A 10. hét harmadik munkanapjáig, 2008.03.26-ig (postára adás dátuma) a helyi közösség üléséről készített jegyzőkönyv (jegyzőkönyv, jelenléti ív, amennyiben szükséges meghatalmazások) másolati példányát, a helyi vidékfejlesztési stratégia szoftver segítségével előállítható helyi vidékfejlesztési stratégia (továbbiakban: HVS) kinyomtatott változatát, a tervezői csoport vezetője és az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport vezetője által hitelesített példányát postai úton meg kell küldeni az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Elemző, Értékelő és Programfejlesztési Igazgatósága részére. (1119 XI. ker, Budapest, Andor utca 47-49). A borítékon fel kell tüntetni a helyi közösség nevét, valamint a régió megjelölését.

Az ülésről készített jegyzőkönyvet, valamint a hitelesített, a helyi vidékfejlesztési stratégia szoftver segítségével előállítható HVS egy példányát meg kell küldeni az MVH illetékes regionális kirendeltségének is.

A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet 5. § (8) bekezdése értelmében "a (8) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát." Az ülés meghívóját minden esetben a regionális kirendeltség vezetőjének kell megküldeni az ülést megelőző 2. munkanapig.

 

A mérföldkő csak akkor tekinthető sikeresnek és lezártnak, ha a helyi közösség taggyűlése, a 147/2007 (VII. 29.) FVM rendelet 5. § (7.) bekezdése alapján: a "tagok több mint felének egybehangzó szavazatával" döntött a mérföldkő elfogadásáról.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.