„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2008. (II. 20.) közleménye

ÚMVP Irányító Hatóságának 10/2008. (II. 20.) közleménye

a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott tervezést koordináló csoport munkájáról
A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet 3. § (6) bekezdése értelmében "a tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni."
Valamint a 4. § (7) bekezdése értelmében "az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek."
A tervezői csoport fenti feladatainak teljesítése érdekében az IH az alábbiakról tájékoztatja a tervezést koordináló csoport vezetőit:
Az első havi jelentés elkészítésének határideje a tervezés kezdetétől számított 5. hét vége. A tervezési folyamatot bemutató kézikönyv értelmében az 5. hétvégén a helyi közösségeknek el kell fogadniuk a helyi vidékfejlesztési stratégia helyzetelemzés részét. A helyzetelemzési rész feltöltöttségének minimum 95 % kell, hogy legyen, illetve a szabad szöveges elemeket is véglegesíteni szükséges.
A 6. hét harmadik munkanapjáig (postára adás dátuma) a helyi közösség üléséről készített jegyzőkönyv (jegyzőkönyv, jelenléti ív, amennyiben szükséges meghatalmazások) másolati példányát, a helyi vidékfejlesztési stratégia szoftver segítségével előállítható havi jelentésnek a tervezői csoport vezetője és az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport vezetője által hitelesített másolatát, valamint a helyzetelemzés elkészítése érdekében kitöltött adatbegyűjtő lapok másolati példányát postai úton meg kell küldeni a FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Elemző, Értékelő és Programfejlesztési Igazgatósága részére (1119 Budapest, Andor utca 47-49). A borítékon fel kell tüntetni a helyi közösség nevét, valamint a régiót.
Az ülésről készített jegyzőkönyvet, valamint a hitelesített, a helyi vidékfejlesztési stratégia szoftver segítségével előállítható havi jelentést meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes regionális kirendeltségének is.
A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet 5. § (8) bekezdése értelmében "a (8) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát." Az ülés meghívóját minden esetben legkésőbb az ülést megelőző 2. nappal kell megküldeni a RIK vezetőjének.

 

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.