„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap Visz

Visz

A 67-es főútról Látrány után letérve a Karádon át Andocs felé vezető úton Viszre lehet eljutni. Erdős dombok, szőlő- és gyümölcsültetvények veszik körül. A Balatonra érkező turisták szívesen kirándulnak a Balatonlellétől mintegy 10 kilométerre délre fekvő településre.

 

A község neve először 1229-ben Wysch alakban fordult elő, a székesfehérvári káptalan birtokaként. Az 1332-37. Évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája is volt. 1348-ban a Gordovai Fancs család birtokolta, 1536-ban újra a székesfehérvári káptalan birtokjegyzékében található, de az itteni plébános és Fánchy Ferenc is birtokosként szerepel. A török hódoltság idején a település elnéptelenedett. Az eredeti falutól délebbre, a mai helyén építették újjá. 1726-ban a Rendesi Bárány családé. 1773-tól a család ezek örökösei és Jankovich Antal özvegye a tulajdonos. A XIX. század első felében a Palocsay és a Szalay családnak is volt itt birtoka. A visziek állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoztak, de jellemző volt a fazekasság is, több egykori égetőkemence nyomaira bukkantak a földmunkák során.

 

A két háború áldozatainak névsorát márványtábla örökíti meg a haranglábon. A település 1945 után gyors fejlődésnek indult. A falu lakóinak többsége a környékben alakult állami gazdaságokban talált munkát. Az 1955-ben létrejött termelőszövetkezet 624 katasztrális holdon gazdálkodott. 1971-ben egyesült a látrányi szövetkezettel. 1972-ig általános iskola is volt a faluban, ám azóta iskolabusz viszi az iskolásokat és az óvodásokat Látrányba. A buszközlekedés jó, napi 16 járat van Karád, Balatonlelle és Kaposvár felé.

 

A település laza beépítettségű, az átmenő forgalmat biztosító főutcából és három mellékutcából áll. 1985-től, amióta Visz fokozatosan visszanyerte önállóságát, sokat változott a falu képe. 1990 után pedig felgyorsult a fejlődés. 1993-ban adták át az önkormányzati hivatalnak és az orvosi rendelőnek - ahol hetente kétszer van rendelés - helyet adó új létesítményt. Valamennyi út aszfaltozott, minden házban van vezetékes ivóvíz, a telefonhálózatba a 105 ház 60 százaléka van bekapcsolva. Kész gázvezeték-építési tervvel rendelkeznek, megvalósítására a közeljövőben sor kerül. A helyi vízmű tulajdonosa az önkormányzat, a szilárd hulladék elszállítását a Somogy Módus Kft. végzi. Évente 2-3 új lakóház épül, sorra újítják fel a régebbi parasztházakat is. A Balaton és az igali gyógyfürdő közelsége, a falu fekvése vonzza a városiakat, a külföldieket. Egyre többen vásárolnak itt házakat. Az elköltözés ma már nem számottevő. Nő a fiatalok és a gyermekkorúak aránya. Az önkormányzat évente 2-3, 35 éven aluli házaspárnak ad vissza nem térítendő lakásépítési támogatást. A faluhoz tartozó Viszipuszta viszont már elnéptelenedett, házait lebontották, csak egyetlen lakatlan épület áll még.

 

A lakosság fő megélhetési forrása ma is a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés. A termőföld nagyobb része magántulajdon. A munkanélküliség alacsony, 5 százalékos. A településen 20 egyéni vállalkozót tartanak nyilván. Két vegyes- és italbolt tart nyitva. Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kap az idegenforgalom is. A szezonban sokan dolgoznak a Balaton partján, de helyben is megfelelő a vendégfogadás. A Viszi Csárda és Panzió programokat kínál a turistáknak. A tulajdonos lelkes gyűjtője a paraszti élet mindennapos eszközeinek, ezekből kiállítást is rendezett. A helyi adók kivetését nem tartja célravezetőnek az önkormányzat, a családok 30 százaléka a létminimum alatt él.

 

A lakosság többsége katolikus, 10 százaléka református vallású. Temploma egyik felekezetnek sincs, ám két műemlék jellegű harangláb is áll a faluban. Az egyik a katolikusoké, a másik a reformátusoké. Szintén műemlék jellegű három paraszti kúria is. A falu legnagyobb eseményének az október első hetében tartott búcsú számít, de minden évben rendeznek majálist és gyermeknapot is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.