„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap

ÚMVP Irányító Hatóságának 37/2008. (V. 26.) közleménye

Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály

 

a 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által szabályozott tervezést koordináló csoport 3. mérföldkő előtti munkájáról

 

A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet 5. § (7) bekezdése értelmében "a tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni."

 

Valamint az 5. § (8) bekezdése értelmében "az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek."

 

A tervezést koordináló csoport fenti feladatainak teljesítése érdekében az Irányító Hatóság az alábbiakról tájékoztatja a tervezést koordináló csoport vezetőit:

 

Az harmadik havi jelentés elkészítésének határideje a tervezés kezdetétől számított 13. hét vége. A 13. hétig teljesítendő feladatok a következők:

 

A Helyi Közösség számára rendelkezésre álló források legalább ž-ét HPME struktúrákhoz kell rendelni. A fennmaradó források allokálását a helyi vidékfejlesztési stratégia (továbbiakban: HVS)  végső lezárásáig szükséges elvégezni.

 

A 14. hét harmadik munkanapjáig, 2008.06.11-ig (postára adás dátuma) a helyi közösség üléséről készített jegyzőkönyv (jegyzőkönyv, jelenléti ív, amennyiben szükséges meghatalmazások) másolati példányát, a helyi vidékfejlesztési stratégia szoftver segítségével előállítható HVS kinyomtatott változatát, a tervezői csoport vezetője és az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport vezetője által hitelesített példányát postai úton meg kell küldeni az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Elemző, Értékelő és Programfejlesztési Igazgatósága részére. (1119 XI. ker, Budapest, Andor utca 47-49). A borítékon fel kell tüntetni a helyi közösség nevét, valamint a régió megjelölését.

 

Az ülésről készített jegyzőkönyvet, valamint a hitelesített, a HVS szoftver segítségével előállítható HVS egy példányát meg kell küldeni az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes regionális kirendeltségének is.

 

A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet 5. § (9) bekezdése értelmében "a (7) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát." Az ülés meghívóját minden esetben a regionális kirendeltség vezetőjének kell megküldeni az ülést megelőző 2. munkanapig.

 

A mérföldkő csak akkor tekinthető sikeresnek és lezártnak, ha a helyi közösség taggyűlése, a 147/2007 (VII. 29.) FVM rendelet 5. § (8) bekezdése alapján: a "tagok több mint felének egybehangzó szavazatával" döntött a mérföldkő elfogadásáról.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.