„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap

ÚMVP Irányító Hatóságának 30/2008. (IV. 25.) közleménye

Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Fıosztály

 

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által  alakítandó, 12/2008 (III. 07.) ÚMVP Irányító Hatósági közlemény által felfüggesztett jogi személyiségű szervezet létrehozására irányuló folyamat újraindításáról szóló 16/2008 (III. 27.) ÚMVP Irányító Hatósági közlemény módosításáról

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) Irányító Hatósága (továbbiakban: IH) a 12./2008 (III. 7.) IH közlemény alapján időszakosan felfüggesztette az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által létrehozandó jogi személyiségű szervezetek bejegyzésével kapcsolatos tevékenységeket.

A 16/2008 (III.27.) ÚMVP Irányító Hatósági Közlemény alapján a  bejegyzési folyamat jelen közleményben foglalt módosítások szerint folytatható.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által alakítható jogi személyiségű szervezetek lehetséges formái:

Non-profit Egyesület

Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

Non-profit Részvénytársaság

A jogi személyiségű szervezetek alapító tagjai az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak minimum 50 % + 1 tagja. A helyi akciócsoportok értékelése során értékelési szempont lesz, hogy az előzetesen elismert helyi akciócsoport a jogi személyiségű szervezet megalakítása során hány alapító tag bevonásával alakult meg.

 

Az IH a jogi személyiségű szervezetek megalakításának segítése érdekében jelen IH közlemény mellékleteként közzéteszi a jogi személyiségű szervezetek minta alapító okiratát/társasági szerződését. A jogi személyiségű szervezetek megalakítása során ezen mintákban sárgával megjelölt részek kötelezően alkalmazandók, az ÚMVP III-IV. tengelyes intézkedéseinek végrehajtása érdekében.

 

A 93/ 2007 (VIII. 29.) FVM rendelet folyamatban lévő módosításával összhangban, az ÚMVP további sikeres végrehajtása érdekében, a megalakítandó jogi személyiségű szervezetben a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (továbbiakban: HVI) címbirtokos szervezetei, valamint a HVI irodavezetői nem vehetnek részt.

A HVI-k jövőbeni feladatai:

részvétel a helyi vidékfejlesztési stratégiák éves felülvizsgálatában;

az ÚMVP III. -IV. tengelyes intézkedéseire épülő jogcímek vonatkozásában a támogatási és kifizetési kérelmek összeállításában segítségnyújtás a projektgazdáknak;

a statisztikai kistérségek vonatkozásában szolgáltatásfejlesztési és képzési terv készítése;

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kistérségi szintű lábaként a hálózat nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása, igényfelmérés.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.