Tisztelt Részvényesünk!

Alapszabályunk felhatalmazása alapján meghívom a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8695 Buzsák Fő tér 1.) hagyományos módon megtartásra kerülő

éves rendes közgyűlésére.

Dátum: 2023. május 09. (kedd) 10.00 óra

Társaságunk központi ügyintézési helye: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a legutóbbi közgyűlés óta történt eseményekről, végzett munkáról, az Államkincstár (MVH) határozatokról, végzésekről, fellebbezésekről.
    Előadó: dr. Kollmann Gergely Ferenc vezérigazgató

  2. Tisztségviselő választás. A „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítása: korábbi döntések és esetleges adatváltozások átvezetése, az addig beérkező egyéb javaslatok megtárgyalása.
    Előadó: dr. Kollmann Gergely Ferenc vezérigazgató

  3. Egyebek.

Egy személy (korlátozás nélkül) TÖBB részvényest is képviselhet a közgyűlésen. Minden részvényes 1 db szavazattal rendelkezik minden 1.000,- Ft névértékű részvénye után! A nyomdai úton előállított részvények átvételére 9:30-tól lesz lehetőség a helyszínen azon részvényeseink számára, akik még nem vették át.
Az előterjesztések a www.delbalatonileader.hu oldalon elérhetőek.

Amennyiben a részvényes vagy képviselője személyesen nem tud megjelenni a közgyűlésen, kérjük, hogy meghatalmazottja rendelkezzen a törvényi előírásoknak megfelelő eseti meghatalmazással! Csatoltan küldünk meghatalmazás mintát. Határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlést 2023. május 15. napján (hétfő) 13 órára hívom össze változatlan helyszínre és napirenddel.

Fonyód, 2023. április 24.

dr. Kollmann Gergely Ferenc s.k.
vezérigazgató